Михайло Петрович Старицький          Поєту


          Як нiч насувається туча
          I млою небо окрива,
          Гуркоче грiм, а буря злюча
          Дуби з корiннями вирива,
          Здiймає, гонить хвилi гори
          На почорнiлiм, лютiм морi;
          Реве, i стогне, i рида,
          I човна бiдного гойда
          Понад безоднею хисткою...
          Пловець, погинеш в боротьбi!
          Куди й боротися тобi
          З тiєю силою слiпою? —
          Не одного борця вона
          Уже поринула до дна!
          
          Пiд завiрюху i негоду
          Серед буяння в свiтi зла
          Чи не пiти в свою господу,
          Чи не зложити й нам весла?
          Замовкнути серденько од миру
          Й наладнувати свою лiру
          Для власних мук, для власних слiз,
          Для тайних з-за кутка погрiз, —
          Бо там на шарварку людському,
          Де брат на брата точить нiж,
          Де повселюдно йде рабiж,
          Там не чутно буде нiкому,
          Серед гармидеру й турбот, —
          Моїх пiсень, моїх скорбот.

          Нi, тричi нi! Хай краще струни
          Порве мiй стогiн навiсний!
          Коли кругом в дочаснi труни
          Борцiв лягає гурт тiсний,
          Коли юнацька сила в'яне,
          А там смiється щось погане, —
          Не про кохання, не про рай,
          Поспiвче, голосно спiвай!
          Але розваж словами брата,
          Що й не виходить iз залiз;
          Скропи росою твоїх слiз
          Кривавi рани, що вiд ката,
          Й душi замученiй, слабiй
          Одвагу пiснею навiй.

          Не бiйся вражої наруги;
          З святим вогнем лини туди,
          Де панування скрути, туги
          Та вiковiчної бiди...
          Спiвай, ридай i будь готовий
          Замiсть лаврового терновий
          Вiнець узяти на чоло;
          Нехай роздавить тебе зло, —
          Але що смерть?.. Хвилинна страта,
          А далi — слава голосна...
          Той умирати, певно, зна,
          Хто зна любити своего брата, —
          I за таку тiльки любов,
          Спiвець, ти жити будеш знов!


  __________________________________________________________________________________________


          К списку авторов   К списку произведений